Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Een vereniging van mede-eigenaars (VME) zal tegen 1 mei 2025 een asbestinventaris moeten laten opstellen van de gemene delen. Zo weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 over een asbestattest beschikken. De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 immers asbestveilig maken.

 

Enkel een asbestdeskundige inventarisatie (ADI) kan een asbestinventaris opstellen, deze registeren in een centrale databank, waarna de OVAM het attest aflevert.

 

Je bent hier aan het goede adres! Ik zorg voor een uniek rapport op basis van mijn waarnemingen en staalnames tijdens mijn gebouwinspectie, waarna je via de OVAM het verplichte attest verkrijgt.

 

Een erkend labo analyseert de genomen stalen. Het resultaat neem ik mee in mijn asbestinventaris.

 

Het asbestattest beschrijft op een niet-destructieve wijze welke materialen of delen van je woning asbest bevatten, wat de staat is van het asbest, hoe je dit veilig beheert of verwijdert en of je dit zelf mag doen.

 

Als verhuurder dien je een kopie van het asbestattest aan je huurder te bezorgen.