Kostprijs asbestverwijdering berekenen

In een eerder blogbericht sprak ik al over de mogelijke impact van de aanwezigheid van asbesttoepassingen in je woning op de verkoopprijs. Zo gaf ik enkele voorbeelden van de kost die gepaard gaat met de verwijdering van sommige asbestmaterialen. Thans heeft de OVAM een handige prijsramingstool ontwikkeld voor particulieren om op basis van een asbestattest een zicht te krijgen op de kostprijs van de verwijdering van de in het attest vermelde asbesttoepassingen in je woning of appartement.

Lees meer »

Asbestveilig Vlaanderen: Interleuven's inventarisatieproject in Leuven

In een grensverleggende alliantie met de OVAM onthult Interleuven weldra de verborgen wereld van asbest in het hart van Leuven. Samen met een externe partner zetten ze alles op alles om elk asbestverdacht dak in de stad, en bij uitbreiding de ruime regio, op een rij te zetten, kleurrijk weergegeven op een gedetailleerde kaart. Hun missie? Een asbestveilige toekomst voor het arrondissement!

Lees meer »

Nieuw interactief spel om werkgevers te leren omgaan met kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

In het kader van de "Roadmap on Carcinogens," een Europees initiatief om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer te verminderen, wil de FOD WASO werkgevers door middel van een interactief spel bewust maken van het grote gezondheidsrisico dat gepaard gaat met kankerverwekkende stoffen, zoals asbestvezels, en de noodzaak om passende maatregelen te nemen.

Lees meer »

Ophaling asbest te Oostende

Asbest is een kankerverwekkende stof die tot eind de jaren 1990 veelvuldig is gebruikt in bouwmaterialen. Als je in Oostende een woning hebt die asbest bevat, dan heb je vanaf 10 juli 2023 de mogelijkheid om dit asbest tegen bepaalde voorwaarden (klik op de afbeelding) aan huis te laten ophalen.

Lees meer »

Asbest in liften van oude gebouwen

Als asbestdeskundige die gemeenschappelijke delen onderzoekt, is het belangrijk om te weten waar je op moet letten bij de inspectie van liften in oudere gebouwen. Asbest kan namelijk op verschillende plaatsen voorkomen. Hierna enkele aandachtspunten.

Lees meer »