Oorsprong

Asbest is een mineraal  dat in de natuur voorkomt en behoort tot de silicaten. De asbestvezels bestaan uit langwerpige bundels die zijn opgebouwd uit kristallen die lengtesplijting vertonen. Wanneer deze vezels beschadigd geraken, splitsen zij verder op, totdat ze zo klein zijn dat je ze onmogelijk met het blote oog kan waarnemen. Het inademen van deze kleine asbestvezels leidt mogelijks tot allerlei ziektes waaronder asbestose en longkanker.

Is asbest altijd gevaarlijk?

Asbest inademen

Asbest is slechts gevaarlijk als je losse asbestvezels inademt. De vezels zijn niet met het blote oog te zien en kunnen vrijkomen bij de beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Neem daarom altijd de juiste voorzorgsmaatregelen als je asbest verwijdert. Bij het inademen dringen asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken.

Asbest inslikken of aanraken

Asbestvezels inslikken of aanraken (contact met de huid) is volgens de huidige inzichten niet gevaarlijk. Toch was je best je handen als je asbestvezels hebt aangeraakt. Zo voorkom je dat je alsnog vezels inademt.

Herhaalde blootstelling

Hoe vaker je in aanraking komt met asbestvezels, hoe meer risico je loopt om ziek te worden. Zeker wanneer je herhaaldelijk in contact komt met hoge concentraties asbestvezels kan je een asbestziekte krijgen. In combinatie met roken lopen de de risico’s door het inademen van asbest zeer sterk op. De genetische gevoeligheid speelt ook een rol en verschilt van mens tot mens.

Opgepast!

Een korte blootstelling aan asbestvezels kan ook gevaarlijk zijn, maar één keer asbesthoudend stof inademen betekent niet dat je sowieso ziek wordt. Vergelijk het met roken: een kettingroker loopt een groter risico op longkanker dan iemand die maar even gerookt heeft.

Een asbestziekte komt niet onmiddellijk tot uiting: de symptomen treden meestal pas op dertig à veertig jaar na de blootstelling. Asbestslachtoffers hebben in België onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het Asbestfonds.

 

 

Bron: ovam.be

 

 

 

Bekijk bovenstaand filmpje om een idee te krijgen van asbest als sluipend gevaar.