Asbestinventaris: de sleutel tot een veilige werkplek

Gepubliceerd op 21 juni 2024 om 11:38

Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om een veilige werkplek te garanderen voor uw medewerkers. Een essentieel onderdeel hiervan is de inventarisatie van asbesthoudende materialen binnen uw bedrijf. Sinds 1 januari 1995 is het wettelijk verplicht om een asbestinventaris op te maken, die dient als basis voor een beheersprogramma om de blootstelling aan asbestvezels zo laag mogelijk te houden.

Waarom is dit belangrijk?

Het inademen van asbestvezels kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals:

- Asbestose

- Longkanker

- Long- en buikvlieskanker (mesothelioom)

- Kanker van het strottenhoofd

Zelfs een beperkte blootstelling aan asbest kan al kanker veroorzaken. Door het naleven van de reglementering en het zorgen voor een lage vezelconcentratie op de werkvloer, kunnen we het risico op asbestose elimineren en het risico op kanker vrijwel geheel uitschakelen.

Asbest in uw omgeving

Asbest werd vroeger veelvuldig gebruikt vanwege zijn vuurbestendigheid en isolerende eigenschappen.

Het komt voor in:

- Gebouwen: spuitasbest, asbestcementen golfplaten, tegels, vloerbekledingen, roofingproducten, branddeuren, leidingen, verwarmingsketels, muren, plafonds en stutbalken.

- Machines en industriële installaties.

- Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wettelijk kader

De nationale regelgeving voor de bescherming van werknemers tegen asbest is vastgelegd in de Codex over het welzijn op het werk. Boek VI, titel 3, bevat de specifieke regels over asbest, terwijl titel 4 de erkenning van asbestverwijderaars behandelt.

Uw verantwoordelijkheid

Indien u werken wil laten uitvoeren in uw bedrijf kunnen deze niet van start gaan, zolang er geen asbestinventaris beschikbaar is. Dit document is cruciaal om veilige werkomstandigheden te waarborgen, vooral bij werkzaamheden zoals schoonmaak, reparatie, verwijdering, renovatie en sloop van asbesthoudende materialen.

Ga onbezorgd de zomer in

Heeft uw bedrijf al een asbestinventaris? Zo niet, neem dan vandaag nog actie. Laat een gedetailleerde inventarisatie uitvoeren en stel een beheersprogramma op om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen.

Voorkomen is beter dan genezen. Zorg dat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen en bescherm de gezondheid van uw medewerkers tegen de gevaren van asbest.

Neem contact op met een asbestdeskundige om te beginnen. Uw medewerkers en hun gezondheid zijn het waard.

Meer over asbest en veiligheid op de werkvloer

In de brochure van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) worden de gevaren van asbest en de noodzaak van een asbestinventarisatie uitgebreid besproken. De brochure dient als leidraad bij het opstellen en bijwerken van een asbestinventaris en een beheersprogramma.

Samen zorgen we voor een veilige werkplek!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op via deze weg.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.