Asbestattest

Heb ik een asbestattest nodig?

Recent onderzoek toont aan dat alleen al de aanwezigheid van hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest in een gebouw een gevaar kan vormen voor de bewoners. Het bindmiddel dat de schadelijke asbestvezels insluit, erodeert namelijk waardoor de asbestvezels bloot komen te liggen en in de omgeving kunnen terechtkomen.

 

Is een asbesttoepassing er slecht aan toe, dan kan de eigenaar van het gebouw deze moeilijk beheren en ontmantelen. Hij heeft er alle baat bij om het aanwezige asbest vroegtijdig in kaart te brengen.

 

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest voor woningen ouder dan 2001 verplicht. Aan de hand van een asbestinventaris weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Vanaf 2032 is sowieso iedere gebouweigenaar (BJ < 2001) verplicht om een geldig asbestinventarisattest te bezitten.

 

Als gecertificeerd asbestdeskundige kan ik een asbestinventaris opstellen en registreren in de centrale databank van de OVAM. Op basis van een correcte asbestinventaris levert de OVAM een geldig asbestinventarisattest af.

 

De asbestinventaris is een inventaris van de aanwezige asbesthoudende toepassingen in een gebouw of een werkzone. Het wordt opgemaakt na een inspectie van alle materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.