Asbestinventarisatie

Een werkgever moet een asbestinventaris kunnen voorleggen.

Als werkgever heb je verschillende verantwoordelijkheden ten opzichte van je werknemers, waaronder de plicht hen te beschermen tegen de risico’s van asbest. De codex Welzijn op het werk somt o.a. de maatregelen op die je dient te nemen, als het gaat over:

  • de inventarisatie van asbest;
  • het beheer van asbest;
  • de juiste verwijderingsmethodes;
  • opleidings- en erkenningsvoorwaarden.

 

Dit is ook van kracht voor scholen, crèches en gebouwen van de gemeente.

 

Inspecteurs van de FOD WASO gaan na of je voldoet aan deze verplichtingen.

 

Een asbestinventaris beschrijft alle asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone. Als erkend deskundige stel ik deze inventaris op na een inspectie ter plaatse. Een erkend asbstlabo analyseert de genomen stalen.

 

Aan de hand van de asbestinventaris stel je vervolgens een risicoanalyse op, waarop je er een beheerprogramma of werkplan aan koppelt. Als asbestdeskundige inventarisatie  kan ik je helpen bij het hele traject.

 

In Vlaanderen hebben werkgevers reeds de plicht om over een asbestinventaris te beschikken. Alle gebouweigenaars zullen in de toekomst over een asbestinventarisattest dienen te beschikken.

 

Vanaf de 23 november 2022 doet u als werkgever best beroep op een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. 

 

Nood aan een asbestinventaris? Een offerte voor een  Contacteer mij.

 

Meer weten over de verplichte asbestinventarisatie? Klik op deze link.