Bouwsector pareert kritiek op renovatieplicht met nieuw idee: een eerste analyse

Gepubliceerd op 24 juni 2024 om 10:31

De renovatieplicht heeft de afgelopen tijd veel kritiek gekregen. Veel mensen maken zich zorgen dat het de huizenprijzen de hoogte in jaagt. Caroline Deiteren, directeur-generaal van bouwfederatie Embuild, zet zich echter schrap tegen deze negatieve perceptie . In een recent interview (HLN, dd 24/06/24) legt ze uit waarom de renovatieplicht juist voordelig kan zijn voor huizenkopers en lanceert ze een nieuw idee om de renovatieplicht vlotter verteerbaar te maken voor Vlamingen. Laten we eens dieper ingaan op haar argumenten en de bredere implicaties van haar voorstellen.

De misvattingen over de renovatieplicht

Deiteren benadrukt dat de renovatieplicht niet leidt tot hogere huizenprijzen. Integendeel, de prijs van slecht geïsoleerde huizen is sinds de invoering van de renovatieplicht gedaald. Aan het einde van 2023 waren huizen met lage EPC-scores (E en F) bijna vier procent goedkoper dan in dezelfde periode in 2022. Dit toont aan dat de renovatieplicht een drukkend effect kan hebben op de prijzen van slecht geïsoleerde woningen.

Het voorstel van Embuild

Embuild stelt voor om verkopers te verplichten de kosten voor renovatie tot een beter EPC-label te tonen bij de verkoop van een woning. Dit zou kopers een duidelijker beeld geven van de totale kosten die hen te wachten staan en hen helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Een automatisch systeem zou deze renovatiekosten inschatten op basis van de parameters van het huis en gemiddelde renovatieprijzen. Hoewel het systeem een richtprijs zou geven en geen exacte kosten, kan dit toch een waardevol hulpmiddel zijn voor kopers.

Impact op huizenprijzen

Volgens Deiteren zal deze maatregel leiden tot een "renovatiekorting". Als kopers zich bewuster zijn van de renovatiekosten, zullen ze correcter bieden en zullen verkopers genoodzaakt zijn hun woningen realistischer te prijzen. Dit zou de marge om te onderhandelen vergroten en de prijzen drukken. Op lange termijn zouden de renovatiekosten integraal verrekend kunnen worden in de prijs van woningen, wat leidt tot een eerlijkere prijsstructuur.

Verbetering van het EPC-systeem

Een van de belangrijkste uitdagingen die Deiteren aanhaalt, is de betrouwbaarheid van het huidige EPC-systeem. Het systeem is toe aan verbetering om nauwkeuriger informatie te bieden over het reële energieverbruik en de CO2-impact van verwarmingssystemen.

Dit is cruciaal voor een correctie inschatting van de renovatiekosten en zal ervoor zorgen dat kopers en verkopers goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Belang van de renovatieplicht

Deiteren onderstreept het belang van de renovatieplicht voor het behalen van de klimaatdoelen van Europa en voor de energieonafhankelijkheid van België. Het afschaffen van de renovatieplicht zou leiden tot uitstel van verbouwingen: dit zou schadelijk zijn voor deze doelen. De renovatieplicht is dus niet alleen belangrijk voor de bouwsector, maar ook voor de bredere maatschappij.

Vragen voor verdere discussie

  1. Potentiële uitdagingen bij de implementatie van een automatisch systeem voor het inschatten van renovatiekosten

Een automatisch systeem moet rekening houden met diverse variabelen zoals bouwjaar, staat van onderhoud, gebruikte materialen, enz. Het ontwikkelen van een betrouwbaar algoritme kan complex zijn. Hoe zorgen we ervoor dat dit systeem nauwkeurig en betrouwbaar is?

 

  1. Verbetering van het EPC-systeem

De ontwikkelaars van het huidige EPC-systeem dienen dit te verbeteren om nauwkeuriger het werkelijke energieverbruik en de CO2-impact te weerspiegelen. Welke stappen kunnen we ondernemen om deze verbeteringen te realiseren? Wat zijn de beste praktijken uit andere landen?

 

  1. Juridische en economische implicaties van verplichte weergave van renovatiekosten

Wat zijn de juridische gevolgen van het verplichten van verkopers om renovatiekosten te tonen? Hoe kan dit invloed hebben op de vastgoedmarkt en de bereidheid van mensen om hun huizen te verkopen?

 

  1. Balanceren van renovatieplicht en klimaatdoelen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de renovatieplicht bijdraagt aan het behalen van klimaatdoelen zonder een onevenredige last op huiseigenaren te leggen? Welke ondersteuning en subsidies kunnen helpen om deze balans te bereiken?

Conclusie

De renovatieplicht is een complex en soms controversieel onderwerp. Caroline Deiteren van Embuild brengt echter overtuigende argumenten naar voren waarom deze plicht niet alleen noodzakelijk is, maar ook voordelen kan bieden voor zowel huizenkopers als de bredere maatschappij. Door verkopers te verplichten de renovatiekosten te tonen, kunnen we een transparantere en eerlijkere vastgoedmarkt creëren. Het verbeteren van het EPC-systeem en het zorgvuldig implementeren van nieuwe maatregelen zijn echter cruciaal om deze doelen te bereiken. De discussie over hoe we dit het beste kunnen doen, is nog lang niet afgelopen. Ten slotte is het belangrijk dat alle betrokken partijen hun stem laten horen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.