• Snelle service
  • Gecertificeerd
  • OVAM erkend

Materialendecreet

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen