Asbest in liften van oude gebouwen

Gepubliceerd op 14 juli 2023 om 09:35

Als asbestdeskundige die gemeenschappelijke delen onderzoekt, is het belangrijk om te weten waar je op moet letten bij de inspectie van liften in oudere gebouwen. Asbest kan namelijk op verschillende plaatsen voorkomen. Hierna enkele aandachtspunten.

 

Het is cruciaal om de gevaren van asbest niet te onderschatten. Asbestvezels kunnen bij inademing ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Het is daarom van groot belang om bij de inspectie van liften in oudere gebouwen – appartementen, winkelpanden, kantoorgebouwen - alert te zijn voor mogelijke asbesthoudende materialen en deze op de juiste manier te rapporteren.

 

Asbest kan in verschillende delen van een lift in een oud gebouw voorkomen, waaronder de schacht, de machinekamer en de schachtdeuren. Het kan aanwezig zijn in isolatiemateriaal, afdichtingen, pakkingen, kabelgoten, remblokken en andere componenten. Als asbestdeskundige kan je helpen bij het identificeren van deze materialen en het bepalen van de juiste behandeling om de veiligheid van de liftgebruikers te waarborgen.

 

Afhankelijk van de aard van de betrokken materialen, hun aantastingsniveau en hun functie (brandbescherming, isolatie...) die het gevaar- en blootstellingsniveau bepalen, adviseer je de beheerder bij het kiezen van een aangepaste behandeling (inkapselen of verwijderen) en eventuele vervangingsoplossingen. Bij de inspectie van liften moet je oog hebben voor mogelijke asbesthoudende materialen en deze op de juiste manier in kaart brengen.

 

Wanneer je asbesthoudende toepassingen aantreft bij de inspectie van een lift, dien je bij het voeden van de OVAM-databank, naast het opmaken van de volgens het inspectieprotocol voorziene fiches, ook aan te vinken dat het om een verplichte verwijdering of inkapseling cfr. het KB van 9 maart 2003 gaat.

 

Als asbestdeskundige is het belangrijk om bij de inspectie van liften in oudere gebouwen alert te zijn voor mogelijke asbesthoudende materialen en deze op de juiste manier op te nemen in het asbestinventarisattest. Zo draag je bij aan een veilige en gezonde leefomgeving voor iedereen, inclusief de gebruikers van het gebouw.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.