Ophaling asbest te Oostende

Gepubliceerd op 14 juli 2023 om 11:01

Asbest is een kankerverwekkende stof die tot eind de jaren 1990 veelvuldig is gebruikt in bouwmaterialen. Als je in Oostende een woning hebt die asbest bevat, dan heb je vanaf 10 juli 2023 de mogelijkheid om dit asbest tegen bepaalde voorwaarden (klik op de afbeelding) aan huis te laten ophalen.

Via HLN, dd 10 juli 2023

Welke asbesttoepassingen mag je zelf verwijderen en kan je dus laten ophalen?

De volgende asbesthoudende toepassingen mag je zelf verwijderen voor zover je deze via eenvoudige handelingen (bvb. vlot losschroeven) kan wegnemen en de nodige veiligheidsmaatregelen, o.a. het voorafgaand bevochtigen of fixeren van de asbesttoepassing, in acht neemt:

  1. hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of waarbij er geen vrije vezels zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de  toestand;
  2. hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
  3. asbesthoudende koorden, dichtingen of pakkingen, remvoeringen en analoge materialen.

Andere toepassingen mogen alleen verwijderd worden door gespecialiseerde bedrijven.

 

Informeer je voorafgaand bij de milieudienst of het recyclagepark om na te gaan of het asbest dat je zelf wenst te verwijderen in aanmerking komt voor ophaling of dat je hiermee terecht kan in het recyclagepark.

 

Voordelen

Het verwijderen van asbest is een goede manier om de waarde van je woning te vergroten. Als je een woning met asbest verkoopt, dan moet je de koper hierover informeren. Dit kan de verkoop van je woning bemoeilijken en de verkoopprijs kan lager zijn. Door het asbest te verwijderen, vergroot je de kans dat je je woning snel en voor een goede prijs kunt verkopen.

 

Nadelen

Er zijn ook een aantal nadelen aan het laten verwijderen van asbest aan huis. Ten eerste kan het een kostbare operatie zijn, vooral wanneer het om asbesttoepassingen gaat die je zelf niet mag verwijderen, zoals bijvoorbeeld leidingisolatie, een niet-hechtgebonden asbesttoepassing. De kosten van asbestverwijdering kunnen variëren, afhankelijk van de aard, de hoeveelheid asbest en de locatie van het asbest.

Ten tweede kan het verwijderen van asbest een tijdrovende operatie zijn. Het kan enkele weken duren voordat alle asbest is verwijderd. Dit kan voor overlast zorgen voor jezelf en je buren.

Potentiële gevaren bij het zelf verwijderen van asbest

Het is belangrijk om te onthouden dat asbest een gevaarlijke stof is. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals longkanker en mesothelioom. Als je asbest zelf wilt verwijderen, dan is het belangrijk om de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen:

  • Draag een mondmasker FFP3, wegwerphandschoenen, een veiligheidsbril en een beschermende kleding (type Tyvek).
  • Beperk de blootstelling aan asbestvezels.
  • Verwijder het asbest zorgvuldig en op een veilige manier.

 

Contact opnemen met een asbestdeskundige

Als je twijfelt over het veilig verwijderen van asbest, dan is het raadzaam om contact op te nemen met een asbestdeskundige. Een asbestdeskundige kan je helpen om de risico's van asbest te beperken en kan je adviseren over de beste manier om asbest veilig te verwijderen.

 

Conclusie

Asbest is een gevaarlijke stof die tot het eind van de jaren 1990 veelvuldig is gebruikt in bouwmaterialen. Als je in Oostende een woning hebt die asbest bevat, dan heb je vanaf 10 juli 2023 de mogelijkheid om dit asbest onder bepaalde voorwaarden aan huis te laten ophalen. Het is belangrijk om te onthouden dat het verwijderen van asbest een gevaarlijke operatie is. Als je twijfelt over het veilig verwijderen van asbest, dan is het raadzaam om contact op te nemen met een asbestdeskundige.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.