Asbest vertraagt totaalrenovatie viaduct van Vilvoorde

Gepubliceerd op 11 augustus 2023 om 15:44

Een ambitieuze renovatie van het viaduct van Vilvoorde, een onmisbaar stuk infrastructuur op de Brusselse Ring, staat op het punt van start te gaan. Waarom is deze renovatie noodzakelijk en waarom zal het project zo lang zal duren.

Achtergrond van het Project

Het viaduct van Vilvoorde, dat dagelijks een enorme stroom van 150.000 tot 200.000 voertuigen te verwerken krijgt, is een cruciaal onderdeel van de Brusselse Ring.

De totaalrenovatie die gepland staat, is echter geen eenvoudige klus. In de pers is al gewaarschuwd voor de duur van de werken en dat de geschatte einddatum pas in 2031 ligt.

Dit lijkt een immense tijdsperiode voor een renovatie, maar een kleine vezel ligt aan de basis van wat een eeuwigheid lijkt.

Asbestverwijdering als belangrijke oorzaak van vertraging

Een van de belangrijkste redenen voor de tijdsduur van het project is het noodzakelijke verwijderen van asbest. De stalen constructies van het viaduct zijn geverfd met asbesthoudende verf.

Asbest is een natuurlijk materiaal dat bestaat uit lange, dunne vezels. Het is brandwerend, sterk en goedkoop. Daarom werd asbest vaak gebruikt in verf voor stalen constructies. De asbestvezels maakten de verf harder en duurzamer. Tevens beschermde de asbesthoudende verf de staalconstructie tegen corrosie.

Asbest is echter ook een kankerverwekkende stof. Wanneer de asbestvezels worden ingeademd, kunnen ze in de longen terechtkomen en longkanker veroorzaken. Daarom is het gebruik asbest sinds 1998 verboden in België.

Hoewel het asbest momenteel goed ingekapseld is in de verflagen, moeten gespecialiseerde ploegen het toch verwijderen. Deze delicate operatie vergt het zorgvuldig inpakken van de constructie om mogelijke verspreiding te voorkomen. De asbestverwijdering alleen al neemt bijna de helft van de totale renovatiewerken in beslag.

Waarom geen snellere oplossing?

Met het oog op de tijdsduur van de werken kan de vraag rijzen waarom het project simpelweg niet sneller kan.  De omvang van het viaduct en het continue verkeer bemoeilijken een snellere aanpak.

Het viaduct kan niet worden afgesloten tijdens de werken, gezien de massale stroom voertuigen die er dagelijks overheen rijdt. Als het viaduct wel zou worden afgesloten, zou de renovatie in slechts twee jaar kunnen worden voltooid. Dit klinkt verleidelijk, maar de praktische uitvoering is simpelweg niet haalbaar.

Complexe fasering en kosten

De projectbeheerder heeft de renovatie in verschillende fasen opgedeeld om de impact op het verkeer te minimaliseren. Gedurende elke fase wordt een ander deel van het viaduct afgesloten, terwijl het verkeer op het resterende deel over versmalde rijstroken zal gebeuren, met een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

Wat betreft de kosten heeft de Vlaamse overheid het project begroot op 435 miljoen euro, plus 21 procent btw, wat de totale kosten op bijna 500 miljoen euro brengt. Deze kosten zijn fors gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke schatting van 100 miljoen euro in 2019. Factoren zoals de stijgende prijzen van bouwmaterialen en inflatie hebben bijgedragen aan deze meerkosten.

Hinder en vertraging voor automobilisten

De hinder voor automobilisten zal variëren afhankelijk van de fase van de werken. Tijdens de eerste fase tot eind 2025 zal het verkeer richting Gent relatief weinig hinder ondervinden, terwijl de richting Zaventem vertraging zal ervaren.

De tweede fase, van het voorjaar 2026 tot het voorjaar 2027, zal hinder veroorzaken in beide richtingen, met aanzienlijke vertragingen van 30 tot 45 minuten.

Naar een betere toekomst

Ondanks de vertraging en de hinder die het project met zich meebrengt, is het duidelijk dat de totaalrenovatie van het viaduct van Vilvoorde noodzakelijk is om de veiligheid en duurzaamheid van deze cruciale infrastructuur te waarborgen. De Vlaamse overheid blijft zich inzetten om deze onmisbare verbinding te behouden voor de komende generaties, zelfs als dat betekent dat automobilisten gedurende enige tijd ongemakken moeten doorstaan.

 

Voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende fases van de renovatie en de actuele stand van zaken, kunt u terecht op de officiële website 'Werken aan de Ring' (www.werkenaandering.be).

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.