Nieuw interactief spel om werkgevers te leren omgaan met kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

Gepubliceerd op 20 september 2023 om 12:13

In het kader van de "Roadmap on Carcinogens," een Europees initiatief om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer te verminderen, wil de FOD WASO werkgevers door middel van een interactief spel bewust maken van het grote gezondheidsrisico dat gepaard gaat met kankerverwekkende stoffen, zoals asbestvezels, en de noodzaak om passende maatregelen te nemen.

Preventie in het kader van asbesttoepassingen op de werkvloer blijft primordiaal.

Het belang van preventie

Jaarlijks worden meer dan 120.000 Europeanen gediagnosticeerd met werkgerelateerde kanker, waarvan bijna 80.000 mensen overlijden als gevolg van kanker door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Dit vertegenwoordigt 53% van alle sterfgevallen gerelateerd aan werk. Het is de wettelijke verantwoordelijkheid van werkgevers om een effectief veiligheidsbeleid op te zetten en passende preventiemaatregelen te treffen.

Er zijn diverse processen die kankerverwekkende stoffen kunnen produceren en asbest is een bijzonder risicovolle toepassing bij inademing van de vezels. Het is essentieel dat zowel huidige, als toekomstige, werknemers zich bewust zijn van de risico's op de werkvloer en weten hoe ze de juiste preventieve stappen kunnen nemen.

Mesothelioom, een agressieve vorm van kanker die vaak het gevolg is van een intensieve blootstelling aan asbestvezels, verdient bijzondere aandacht. Het aantal sterfgevallen als gevolg van mesothelioom blijft alarmerend hoog. Jaarlijks sterven duizenden mensen aan deze verwoestende ziekte, waarvan velen hun werkzame jaren hebben doorgebracht in sectoren waar asbest een veelvoorkomend materiaal was. Deze trieste realiteit onderstreept nogmaals de dringende noodzaak van strenge preventiemaatregelen en bewustwording over de gevaren van asbest op de werkplek. Samen moeten werkgevers en werknemers zich inzetten voor een veilige en gezonde werkomgeving, waarin het aantal mesothelioomgevallen uiteindelijk ooit tot nul kan worden teruggebracht.

Hoe werkt het spel?

In dit interactieve spel krijgt u de rol van preventieadviseur en moet u potentiële gevaren in specifieke werkomgevingen, zoals een bouwplaats, een ziekenhuis en een fabriek, identificeren en uw werkgever adviseren.

Wanneer u een locatie selecteert, wordt u eerst een korte introductievideo getoond. Vervolgens kunt u door verschillende ruimtes navigeren door op de pijltjes te klikken. Let goed op en klik op alle gevaarlijke situaties die worden aangegeven met vraagtekens. Nadat u alle risico's heeft geïdentificeerd, ontvangt u een overzicht van de juiste werkruimte met de benodigde informatie.

Het STOP-principe

Een van de belangrijkste principes die in dit spel aan bod komen, is het STOP-principe. Dit preventieve principe biedt een hiërarchie van maatregelen om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, zoals asbest, zoveel mogelijk te beperken. De stappen omvatten:

 

- Substitutie: Vervang gevaarlijke producten of kankerverwekkende stoffen door minder schadelijke alternatieven voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

- Technische maatregelen: Implementeer technische oplossingen om de vrijlating van kankerverwekkende stoffen op de werkplek te voorkomen of te verminderen, zoals gesloten systemen, effectieve afzuiging bij de bron en adequate ventilatie.

- Organisatorische maatregelen: Stel voorbehouden werkplekken in voor het hanteren van gevaarlijke stoffen, beperk blootstellingstijd en aantal werknemers, zorg voor regelmatig onderhoud van de werkplek, verstrek relevante informatie en zorg voor opleiding.

- Persoonlijke bescherming: Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ademhalingsbescherming, handschoenen, maskers en beschermende kleding wanneer blootstelling niet op andere wijze kan worden vermeden.

 

Het is van cruciaal belang dat zowel werkgevers als werknemers het STOP-principe toepassen om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, zoals asbest, te minimaliseren en daarmee ook werkgerelateerde kankergevallen te voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een asbestinventaris om asbesttoepassingen binnen de werkomgeving in kaart te brengen? Mail naar contact@asbestpreventie.be of bel mij via 0477/50.68.74 voor meer informatie.

Uw inzet voor veiligheid en gezondheid op de werkplek is van vitaal belang.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.