Waarschuwing aan de scheepvaart: asbesthoudende filterbussen in gasmaskers ontdekt

Gepubliceerd op 28 oktober 2023 om 12:04

De Nederlands Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwde de internationale scheepvaartgemeenschap voor het gebruik van gasmaskers met asbesthoudende filters. Recentelijk trof de ILT bij een routinecontrole aan boord van een bulkcarrier dergelijke maskers aan, uitgerust met Sovjet-filterbussen die asbest bevatten.

Een inspecteur voert een controle uit in het ruim van het schip. Mogelijks treft hij asbesthoudende arbeidsmiddlelen aan.

De bemanning van het schip gebruikte deze maskers ter bescherming tijdens het meten van het fosfinegehalte in het ruim. Het inademen van asbestvezels kan echter ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker, longvlies- en buikvlieskanker en stoflong. Deze ontdekking heeft de inspectie doen besluiten om de maritieme sector dringend te informeren over de risico's die deze asbesthoudende maskers met zich meebrengen.

Opvallend is dat de ILT al in 2021 consumenten waarschuwde voor advertenties op internet waarin gasmaskers met dergelijke filterbussen te koop werden aangeboden. Ondanks deze waarschuwing blijven deze producten populair bij consumenten, zowel op online platformen, als op vintage-markten. Wat thans verontrustend is, is dat deze gasmaskers ook hun weg hebben gevonden naar de internationale scheepvaart. In de afgelopen anderhalf jaar heeft de Nederlandse scheepvaartinspectie al drie keer asbesthoudende filterbussen aan boord van internationale schepen aangetroffen.

Een pictogram dat het dragen van een volgelaatmasker oplegt.

Het gebruik van asbest is al lange tijd een zorg in de gezondheids- en veiligheidsindustrie. Sinds juli 1993 is het gebruik van asbest verboden in Nederland vanwege de ernstige gezondheidsrisico's die het met zich meebrengt. Dit verbod omvat het gebruik, de verkoop, import, hergebruik en bewerking van asbest of asbesthoudende producten. In de Europese Unie geldt al sinds 2005 een verbod op asbest. Bovendien is in de internationale scheepvaart al sinds 2002 een verbod van kracht op het gebruik van asbesthoudende materialen, zoals benadrukt door de ILT.

De ILT heeft informeerde niet alleen de scheepvaartsector, maar bracht ook de sectorverenigingen, de European Maritime Safety Agency (EMSA) en de International Maritime Organization (IMO), op de hoogte van deze gevaarlijke situatie. De inspectie dringt er bij scheepseigenaren op aan om maskers met asbesthoudende filterbussen onmiddellijk luchtdicht verpakt in een dubbele laag plastic af te voeren als asbesthoudend materiaal.

In België kan de FOD WASO gelijkaardige controles uitvoeren

In België is het de Federale Overheidsdienst  Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) die verantwoordelijk is voor vergelijkbare inspecties en controles op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid. De FOD WASO houdt toezicht op de naleving van wetten en voorschriften met betrekking tot asbest en andere gevaarlijke stoffen in de werkomgeving. Deze instantie werkt nauw samen met verschillende sectoren om ervoor te zorgen dat werknemers worden beschermd tegen blootstelling aan schadelijke stoffen zoals asbest.

Bij controles waar de asbestdeskundige gevaarlijke asbestoepassingen verwacht, dient hij de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Net als in Nederland, geldt ook in België een strikt asbestbeleid om de gezondheid van werknemers te waarborgen. De FOD WASO voert regelmatig inspecties uit om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoen aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot asbestgebruik en -verwijdering. Het is cruciaal dat zowel Nederland als België blijven waarschuwen voor, en strijden tegen, het gebruik van asbesthoudende materialen, niet alleen in de scheepvaart, maar ook in alle andere sectoren waar werknemers mogelijk worden blootgesteld aan deze gevaarlijke stof.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.